Նոր սերնդի ՀԴՄ
մեքենաներ վարձակալությամբ
Ընկերությունը Վարձակալական պայմանագրով
տնտեսվարողներին տրամադրում է
Նոր Սերնդի ՀԴՄ Մեքենաներ
Հեռախոս` 077 830 430
Էլ Փոստ` info@evi.am
Մեր հիմնական Հաճախորդներն են հետևյալ ձևերով աշխատող բիզնեսները:

 • Նորաստեղծ
 • Միանվագ վճարելու դժվարություն ունեցողները
 • Պարբերաբար ավելացող կամ պակասող առևտրային կետեր ունեցողները
 • Տոնական կամ այլ առևտրի համար ակտիվ օրերին լրացուցիչ ծավալներ ունեցողները
 • Սեզոնային (սրճարաններ,այգիներ,հանգսի գոտիներ,և այլն)
 • Որոշակի ժամանակ անց գործունեությանը դադարեցում պլանավորողները
 • Գործունեությունը շարունակելու անորոշության մեջ գտնվողները
 • Կարճաժամկետ բիզնես ծրագրեր ունեցողները

 • Ինչպես նաև
 • Անսարքության կամ այլ պատճառով ժամանակավոր ՀԴՄ կարիք ունեցողները
 • Պարբերաբար ցուցահանդես վաճառքներ կազմակերպող կամ մասնակցող ընկերությունները
 • և այլ բիզնեսներ

Գներ Վարձակալություն

12 և ավել ամիս ( փաթեթ ԱՐԾԻՎ)
Ամսական 7,500 ՀՀ դրամ

7-ից 12 ամիս ( փաթեթ ԲԱԶԵ)
Ամսական 9,500 ՀՀ դրամ

3-ից 6 ամիս ( փաթեթ ԹՈւԹԱԿ )
Ամսական 12,000 ՀՀ դրամ

1-ից 2 ամիս ( փաթեթ ՍՈԽԱԿ)
Ամսական 15,000 ՀՀ դրամ

1-ից 15 օր ( փաթեթ ՀՈՊՈՊ )
Օրական 3,000 ՀՀ դրամ

15-ից 31 օր ( փաթեթ ԿՌՈւՆԿ )
Օրական 1,500 ՀՀ դրամ

Վարձակալություն
Հետագայում գնելու պայմանով

24 ամիս վճարելով 9,000 ՀՀ դրամ ( փաթեթ ԼՈՐ)
24-րդ ամսվա վերջում գնեք մեքենան 1,000 դրամով

6 ամիս վճարելով 29,000 դրամ ( փաթեթ ՇԱՀՐԻԿ)
6-րդ ամսվա վերջում գնեք մեքենան 1,000 դրամով

3 ամիս վճարելով 59,000 ՀՀ դրամ ( փաթեթ ՃԱՅ)
3-րդ ամսվա վերջում գնեք մեքենան 1,000 դրամով

ԷՎԻ Ունիվերսալ ՍՊԸ

Ընկերությունը 2013-2014 թվականին
հանդիսանում է շրջանառության հարկ վճարող
Անվանումը` Էվի ունիվերսալ ՍՊԸ
Իրավ. հասցե ք. Երևան Ավան Առինջ 2-րդ
Միկրո, շենք 1/7, բն 18
Գործ. Հասցե ք. Երևան Կողբացի 42, բն 32
ՀՎՀՀ 00881095
ԲանկԱմերիա Բանկ ՓԲԸ
Հ/Հ15700-15207310100
Խնդրում ենք
վճարումները կատարել պայմանագրում կամ հաշվում նշված գումարների չափով և դրամի ճշտությամբ


________________________________________

Այս պահին պայմանագրերը Համապատասխանեցվում են գնացուցակին

ԱՐԾԻՎ պայմանագրի տիպային ձև (PDF)
ԲԱԶԵ պայմանագրի տիպային ձև (PDF)
ԹՈւԹԱԿ պայմանագրի տիպային ձև (PDF)
ՍՈԽԱԿ պայմանագրի տիպային ձև (PDF)
ՀՈՊՈՊ պայմանագրի տիպային ձև (PDF)
ԿՌՈւՆԿ պայմանագրի տիպային ձև (PDF)
ԼՈՐ պայմանագրի տիպային ձև (PDF)
ՇԱՀՐԻԿ պայմանագրի տիպային ձև (PDF)
ՃԱՅ պայմանագրի տիպային ձև (PDF)